UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenie Komunikacyjne

Co to są Ubezpieczenia Komunikacyjne?

Ubezpieczenia komunikacyjne, czyli samochodowe, dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne. Ubezpieczenia te chronią nie tylko w przypadku szkód majątkowych, jak zniszczenie pojazdu, ale przede wszystkim zabezpieczają wszystkie strony przed coraz większymi odszkodowaniami z tytułu ubytku na zdrowiu i zadośćuczynienia. Posiadacze pojazdów mechanicznych mogą skorzystać z wielu ubezpieczeń dobrowolnych i obowiązkowo powinni zawrzeć umowę komunikacyjnego OC. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkowe ubezpieczenie trzeba kupić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego (wyjątkiem są pojazdy historyczne).

Oto polisy zaliczane do komunikacyjnych:

  • OC – najpopularniejsza polisa w Polsce i Jest to jedyny rodzaj polisy, jaką musisz wykupić obowiązkowo jako właściciel samochodu, najpóźniej w dniu jego rejestracji. Nad spełnianiem obowiązku jej posiadania czuwa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który przy pomocy swoich narzędzi jest w stanie wskazywać nieubezpieczonych, bez konieczności bezpośredniej kontroli.
    Brak ochrony wiąże się z karami, których wysokość zależy od rodzaju pojazdu, czasu przerwy w OC oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Ubezpieczenie OC gwarantuje, że ubezpieczyciel pokryje z Twojej polisy szkody, które wyrządzisz innym uczestnikom ruchu. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie, zdrowie i życie osób poszkodowanych w wypadku, do którego doszło z Twojej winy.
  • Autocasco – Jest to ubezpieczenie dobrowolne, które w odróżnieniu od OC gwarantuje odszkodowanie bezpośrednio Tobie jako właścicielowi pojazdu. Zakres ochrony uzależniony jest od umowy zawartej pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a klientem. Ubezpieczenie AC zwykle zapewnia zwrot kosztów związanych z uszkodzeniem lub zniszczeniem samochodu albo jego kradzieżą.
  • Assistance – jest to kolejne bardzo popularne ubezpieczenie dobrowolne. Assistance oznacza dosłownie wsparcie i właśnie tym jest ta polisa. Mając ubezpieczenie assistance, nie musisz się martwić, że zostaniesz bez pomocy. Może on obejmować m.in. naprawę pojazdu ze względu na awarię lub wypadek, zapewnienie auta zastępczego, holowanie, pomoc przy wymianie koła, otwarciu zatrzaśniętych drzwi czy w przypadku, gdy zabraknie paliwa. Należy jednak zwrócić uwagę jaki wariant ochrony dana polisa zapewnia.
  • NNW – Ubezpieczenie to zapewnia wypłatę odszkodowania za następstwa nieszczęśliwych wypadków i nie jest ono dostępne wyłącznie dla posiadaczy pojazdów. Może z niego skorzystać prawie każdy. Owa polisa zapewnia zadośćuczynienie dla sprawcy wypadku za poniesione obrażenia albo wsparcie finansowe jego krewnych w razie śmierci spowodowanej wypadkiem. Warto wspomnieć, że ochrona w ramach ubezpieczenia NNW może obejmować również pasażerów podróżujących tym samym pojazdem.
  • Dodatkowo można wspomnieć o dwóch ubezpieczeniach, które są dodawane często do OC i AC. Ubezpieczenia szyb oraz opon dają nam możliwość naprawy lub wymiany uszkodzonej albo zniszczonej szyby oraz wymianę na miejscu zdarzenia kół, w których zostały uszkodzone opony, holowanie pojazdu do serwisu w celu dokonania naprawy bądź pokrycie kosztów naprawy w serwisie.
Na cenę ubezpieczenia samochodu ma wpływ dużo czynników. W przypadku OC m.in. pojemność silnika, przeznaczenie pojazdu, liczba lat bezszkodowej jazdy. W przypadku AC cena polisy zależna jest przede wszystkim od wartości pojazdu i jego parametrów, ale także od historii ubezpieczeniowej właściciela pojazdu. Oznacza to, że cena każdego ubezpieczenia jest ustalana indywidualnie.
W naszej agencji Ubezpieczenia Natalia Kalinowska otrzymają Państwo kompleksową pomoc w doborze odpowiedniego zakresu ubezpieczeń oraz otrzymają Państwo bogatą ofertę ubezpieczeń w bardzo atrakcyjnych cenach.
E-mail: Kalinowska@ubezpieczenia-kalisz.pl
Telefon: 609-16-17-17