PZU

PZU

O firmie:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń rozpoczął swoją działalność w 1921 roku – wtedy to utworzono Polską Dyrekcję Ubezpieczeń Wzajemnych, czyli ogólnokrajową instytucję samorządową, uprawnioną do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.Było to związane między innymi z ustawą z tego samego roku, która nakładała przymus ubezpieczania budynków od ognia. Co ważne, był to również okres wzmożonego rozwoju i wzrastającej liczby prywatnych zakładów ubezpieczeń. Niestety intensywny rozwit tego obszaru usług został przerwany przez wybuch II wojny światowej, której koniec wiązał się ze zlikwidowaniem w 1947r. rynku ubezpieczeń. Monopol na prowadzenie ubezpieczeń otrzymał właśnie Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, który w 1952 roku został przekształcony w znany nam wszystkim Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Z kolei w 1991 roku PZU przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, która od tej pory prowadzi działalność pod nazwą Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. W wyniku podziału powstała siostrzana firma PZU Życie SA, a także następiła reorganizacja zakresu działalności: PZU utrzymało portfel ubezpieczeń majątkowych i osobowych, PZU Życie – przejeło ubezpieczenia życiowe. Warto wiedzieć, że Grupa PZU angażuje się w działalność filantropijną, czego dowodem jest działająca od 2004 roku Fundacja PZU, której głónymi założeniami jest wyrównywanie szans rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego trybu życia, wydarzeń artystycznych oraz rozpowszechnianie programów edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa na drogach.  Od 2010 roku firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, gdzie uzyskuje bardzo dobre rezultaty, będąc jedną z najwyżej wycenianych spółek. Grupa PZU zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla 22 milionów klientów w pięciu krajach. PZU zostało odznaczone godłem „Jakość Obsługi 2011”, jako jednemu z trzech (obok Allianz i Ergo Hestia) ubezpieczycieli w Polsce. Dzięki długiej historii i nieposzlakowanej opinii firma jest największym graczem na wschodnio-europejskim rynku ubezpieczeniowym, co więcej, uważana jest za najbardziej rozpoznawalne towarzystwo w Polsce. Można przypuszczać, że nadal żadna firma ubezpieczeniowa w naszym kraju nie jest darzona tak ogromnym zaufaniem i przywiązaniem przez tak wielu klientów.

W ramach ubezpieczenia komunikacyjnego firma oferuje produkty takie jak:

W ramach ubezpieczenia domu/mieszkania firma oferuje produkty takie jak:

W ramach ubezpieczenia podróżnego firma oferuje produkty takie jak:

W ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej firma oferuje produkty takie jak:

Zgłoszenie szkody 801 102 102 lub (22) 566 55 55

E-mail: kontakt@pzu.pl